Home

High Desert, Inner Space

26.Aug-2.Sept 2016

 

William Lumpkins Studio

Santa Fe Art Institute

1600 St. Michaels Drive

Santa Fe, NM 87505

United States

The group show High Desert, Inner Space will be on view in the William T. Lumpkin’s Studio at the Santa Fe Art Institute in New Mexico. The exhibition is thematically inspired by William Lumpkin’s multifaceted oeuvre as an artist: his long-term devotion to the New Mexican landscape in paintings and watercolors; his spiritual influences from Zen Buddhism and involvement with the Transcendental Painting Group; and his innovative designs within adobe architecture and passive solar technology. The art works selected for High Desert, Inner Space relate to Lumpkin’s range of interests in each their own way and all posses a great sensitivity and understanding of color, space, light and texture.

The show is organized by Harpo Fellow, Annesofie Sandal who is currently Artist in Residence with Santa Fe Art Institute.

Dysgeusia

11.March-30.April 2016

 

Format Art Space

Nansensgade 35

1366 Copenhagen V.

Denmark

www.formatartspace.dk

 

Den helt særegne smag af metal, der kommer hvis du er overanstrengt, bange, eller har en bøjle, der trækker i tænderne og nærmest vrider i kraniet, bliver i den medicinske verden betegnet som dysgeusia. Udtalen af ordet er en gumme øvelse i sig selv: dis-GOOZ-ee-a.

Metal, jern og det der ligner, er et knudepunkt for udstillingen. Det er metallet i munden, de hverdagslige metal objekter der omgiver os, og de objekter der bliver skabt, enten på baggrund af allerede eksisterende objekter, eller frit fra fantasien. Metal der ofte betegnes som koldt, hårdt, og af nogen endda voldeligt, bliver modeleret, portrætteret, iscenesat og afbilledet i udstillingen Dysgeusia.

 

Et udgangspunkt for udstillingen er Charlotte Lagros film ”the art-shaped hole in my heart”. Hendes film er en serenade til et gråt, monstrøst, spraymalet køleskab, placeret i et hus fra 1780’erne. Flere kunststjerner, fra Ryan Trecartin, over Michelle Grabner til Theaster Gates, forholder sig til og fortæller beundrende om køleskabet. Det er fra ca. 1970’erne og selve beretningen om det bliver om formen, farven, placeringen, lyden og lugten. De ting køleskabet indeholder, de madvarer det holder koldt og de ting man kan sætte tænderne i, bliver gennemgået med entusiasme. Det bliver til fortællingen om et ophøjet skulpturelt objekt i en banal setting, mellem træpaneler og laminat overflader. Køleskabets kølige overflade, der mister sin værdi, hvis der bliver sat fedtfingre på, modsat træets medfølgende patina der kommer ved berøring. Køleskabet får gennem Lagro tillagt en værdi udover dets funktion, får tillagt en poesi, og bliver på én og samme tid hevet ud af dets placering og bliver derved betydningsfuldt, som en modsætning til hvor det står. Hvis det sprøjtelakerede køleskab var sat iblandt malerier og skulpturer, ville det blive vurderet anderledes og anset som et fundet objekt, et såkaldt object trouvé.

 

Et ”object trouvé” er ofte modificeret en smule, men ikke i en grad at man ikke kan genkende den oprindelige form. På udstillingen er der sammenstillede klokker, nøgterne ventilationsriste, aftryk af kæder og blybelagte papkasser, men også skulpturer der har ikke-hverdagslige, men dog lige så poetiske oprindelser.

 

Tekst af Kristina Valberg

Sophie Dupont

Breathing Seismograph

 

At the opening and closing night of Dysgeusia Sophie Dupont performed ‘Breathing Seismograph’ with her machine that measures and draws the depth and rate of breathing, known from a spirometer. The drawing of her breath during a certain time frame is reflected in a drawing as a physical witness of her presence by the very breath she takes during this time. The drawing visually simulates a spirometer or cardiogram, but also simulates a Rorschach test, which rather measures the mental and emotional human being.

To watch her performance click here

Illegal souvenirs are made all the time. The phrase is often used to reference the trading of illegal items, from fake socks to human organs to poaching, the illegal hunting, killing, or capturing of protected animals. In this case however, the title suggests the less obvious everyday theft of time, money and ideas, which happens unconsciously, urged forward by human desire and dreams. The invited artists all have their own special collection of illegal souvenirs, from which they will display examples. The selected works are based on observations of the exchange between citizens and consumerism, displaying the full power and influence of cultural capital.

Silent Review

29.August-12.September 2014

 

The National Art Studio, Changdong

257 Deongneung-Ro, Dobong-Gu

132-919, Seoul

Korea

http://www.mmca.go.kr

In aviation, the term Silent Review is sometimes used to describe the minutes right before take off and landing, where your awareness and instincts are highly alert towards your surroundings in case of an emergency where evacuation is needed. Similar to this state of mind, but on a much more unconscious level, we constantly process our situation and negotiate between inner and outer territory and boundaries in everyday life. Being in a new city, location, or social structure activates this feeling even more.

The group of artists in the exhibition will all display works that offer the viewer a dimension to the idea of being in flux in terms of geography, language or culture.

 

전시 제목인 <Silent Review>는 비행기가 이륙하고 착륙하기 직전의 시간을 뜻하는 항공 용어로, 대피가 필요한 비상 상황에서 의식과 본능이 곤두선 상태를 의미한다.

이러한 정신 상태와 유사하지만 훨씬 더 무의식적으로, 우리는 일상 생활 속에서 끊임없이 우리가 처한 상황을 발전시켜나고 내적/외적 영역과 경계 사이를 넘나든다.

새로운 도시, 장소 혹은 사회적 구조에 놓인다는 것은 이러한 기분을 더욱 활성화시킨다.

이 전시의 작가들은 관람자를 지리학, 언어 혹은 문화적으로 불안정한 상태에 놓이게 하는 작품들을 선보일 것이다.

Virgin Production

26.April-1.Juni 2014

 

Galleri Udengaard Projekt

Nørregade 22-26

8000 Aarhus C.

Denmark

www.galleriudengaard.dk

Curators:

 

Annesofie Sandal

&

Charlotte Bergmann Johansen

Galleri Udengaard Projekt præsenterer udstillingen Virgin Production i projektrummet på Nørrebrogade i centrum af Århus.

 

Da udstillingslokalerne har en meget tydelig erhvervs- og kontoragtig æstetik, har de to initiativtagere Annesofie Sandal og Charlotte B. Johansen valgt at kalde udstillingen ”Virgin Production”, som er betegnelsen for industriel produktion med friske eller ubrugte råmaterialer.

Titlen vakler mellem at introducere brugen af ressourcer i forbindelse med produktion og profit samt en mere poetisk tilgang til nyskabelse og originalitet.

 

Udstillingens værker er valgt på baggrund af at de helt eller delvist er skabt af fundne objekter eller materialer, som genbruges i en ny bearbejdet version eller indgår som færdige readymades i værket.

 

Dette greb understreger det umage forhold mellem udstillingslokalerne, titlen og de udvalgte skulpturelle værker. Kombinationen af rum, titel og værker skaber et spændingsfelt som udvider den formelle oplevelse af det enkelte værk og samtidig lader værkerne med en potentiel anden afkodning.

De inviterede kunstneres værker er valgt ud fra et skulpturelt slægtskab, som vi sagtens kan se i dialog med det univers vores skulpturer bevæger sig i. Vi har valgt værker som vi beundrer og synes er inspirerende, både formelt og indholdsmæssigt”.

Udstillingens titel ”Tunnel Vision” (tunnelsyn) er det begreb, der bruges om tabet af det perifere syn, hvilket resulterer i et indsnævret cirkulært tunnellignende synsfelt. Derudover relaterer titlen til ordet portal, som indgangen til og udgangen fra en tunnel. Samtidig betyder ordet vision at have et syn eller åbenbaring eller ønsket om en forandring et sted i fremtiden.

Annesofie Sandal, Charlotte Bergmann Johansen & Nanna Starck